Skąd się wzięła Uroczystość Wszystkich Świętych?

Skąd się wzięła Uroczystość Wszystkich Świętych?

ŚWIĘTO 1 LISTOPADA

Uroczystość Wszystkich Świętych obchodzona jest 1 listopada i została ustanowiona dla uczczenia wszystkich świętych, tych znanych i ogromnej liczby mniej znanych.

Uroczyste upamiętnienie śmierci każdego męczennika stało się praktyką pierwszych chrześcijan, którzy gromadzili się w miejscu męczeństwa w rocznicę śmierci. Grupy męczenników, którzy zginęli tego samego dnia, były naturalnie upamiętniane razem tego samego dnia. Jednak podczas prześladowań Dioklecjana w III wieku liczba męczenników chrześcijańskich była tak wielka, że Kościół, pragnąc, aby każdy z nich był uczczony, wyznaczył wszystkim wspólny dzień.

Początkowo tylko męczennicy i Prekursor Męczeństwa, św. Jan Chrzciciel, byli czczeni w ten uroczysty sposób. Stopniowo, w miarę ustanawiania regularnego procesu kanonizacyjnego, do tej praktyki dołączali inni święci.

W uroczystość Wszystkich Świętych roku 609 lub 610 papież Bonifacy IV kazał przewieźć 28 wozów z kośćmi męczenników do Panteonu, rzymskiej świątyni poświęconej pogańskim bogom.

13 maja ponownie poświęcił świątynię jako kościół chrześcijański i poświęcił go Najświętszej Maryi Pannie i wszystkim męczennikom. Papież kazał pochować pod nim relikwie męczenników, aby „pamięć wszystkich świętych mogła być w przyszłości czczona w miejscu, które wcześniej było poświęcone kultowi nie bogów, ale demonów”, pisał benedyktyn — Beda Czcigodny.

Od tego dnia na początku VII wieku, kiedy przeniesiono relikwie męczenników wczesnochrześcijańskich, papież nakazał uroczyste obchodzenie ich pamięci. W następnym stuleciu papież Grzegorz III poświęcił wszystkim świętym kaplicę w Bazylice św. Piotra i ustanowił 1 listopada dniem ich uroczystego święta w diecezji rzymskiej.

Sto lat później, w 837 roku, jego imiennik, papież Grzegorz IV, rozszerzył obchody święta wszystkich świętych na Kościół powszechny. W Polsce dzień Wszystkich Świętych jest dniem wolnym od pracy i jest to święto obowiązkowe w Kościele katolickim.

Źródło: www.americaneedsfatima.org

Przeczytaj: Święty Józef – postrach duchów piekielnych

Przeczytaj: Święty Wincenty a Paulo

Przeczytaj: Święty Ojciec Pio Pietrelciny

Przeczytaj: Święci Piotr i Paweł

Przeczytaj: Święty Stanisław ze Szczepanowa – Główny patron Polski

Przeczytaj: Święci Cyryl i Metody – patroni Europy

Przeczytaj: Święty Franciszek Salezy

Przeczytaj: Jan Ewangelista

Przeczytaj: Święty Mikołaj a grzech aborcji

Przeczytaj: Święty Franciszek z Asyżu

Przeczytaj: Święta Tereska od Dzieciątka Jezus

Przeczytaj: Święty Bernard i duch rycerskości

Przeczytaj: Święte wzory do naśladowania