Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Administrator danych osobowych

Fundacja Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi, z siedzibą w Krakowie (31-153), przy ul.Szlak 77/222 (dalej jako: „Fundacja”), właściciel serwisu internetowego polskakatolicka.org (dalej jako „Serwis”), a jednocześnie administrator danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu, zobowiązuje się do należytej ochrony danych dotyczących osób korzystających z Serwisu.

 

Polityka zbierania informacji

Serwis przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do innych celów niż te, dla jakich zostały podane.

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Fundacja przetwarza Państwa dane osobowe w celu:

 

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny dla realizacji celów dla jakich zostały zebrane:

 

Odbiorcy danych osobowych

W trakcie realizacji zadań statutowych przez Fundację, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 

Prawa osób

Prawa przysługujące osobom, których dane osobowe przetwarza Fundacja:

 

Konieczność przekazania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne dla realizacji celu przetwarzania, np. przekazania darowizny, kontaktu mailowego i telefonicznego, a także odpowiedzi na Państwa wiadomość pozostawioną w formularzu kontaktowym.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy EOG.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Fundacja nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

Kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych

Aby zachować najwyższy standard ochrony Państwa prywatności powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych - osobę odpowiedzialną za przestrzeganie prawa w dziedzinie ochrony danych i stosowanie środków bezpieczeństwa. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Pan Przemysław Wrzesiński.

Skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych można wysyłając wiadomość e-mail na adres: daneosobowe@instytutpiotraskargi.org.pl. Inspektor Ochrony Danych pomoże Państwu w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących ochrony Państwa Danych lub gdybyście Państwo chcieli skorzystać z przysługujących Państwu praw wynikających z RODO. Kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych, proszę pamiętać o podaniu Państwa danych kontaktowych oraz preferowanej formy kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Państwa pytania i żądania.

 

Pliki cookies

Serwis zbiera w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane cyfrowe, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, telefonie, tablecie itp.) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane mogą być w celu (i) dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio do tego urządzenia wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb (ii) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, (iii) utrzymanie sesji użytkowników stron www (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie danego serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

Rozróżnia się dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Stosowane są następujące rodzaje plików cookies: (a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu; (b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; (c) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu; (d) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; (e) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

Blokowanie lub ograniczanie plików cookies przez użytkownika

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies, w szczególności, istnieje możliwość zablokowania pozostawiania plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej na urządzeniu użytkownika lub wymuszenia, by o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownik był informowany. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Należy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookies może wpłynąć na poprawność lub jakość działania oraz wygodę korzystania z niektórych serwisów internetowych, w tym Serwisu. W szczególności, niektóre serwisy internetowe mogą przestać działać, dlatego nie zalecamy wyłączania plików cookies.

 

© Fundacja Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi
Zapoznaj się ze Statutem Fundacji: kliknij tutaj.