Regulamin darowizn cyklicznych i jednorazowych

  1. Darczyńca przekazując darowiznę cykliczną lub jednorazową przystępuje do kampanii Fundacji Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi, NIP: 6762201007, z siedzibą w Krakowie (31-153), przy ul.Szlak 77/222, REGON: 35637320200000 (dalej: „Instytut Ks. Piotra Skargi” lub „Fundacja”) pod nazwą „Polska katolicka, nie laicka” prowadzonej na stronie internetowej Polska katolicka (www.polskakatolicka.org).
  2. Darczyńca przekazuje darowiznę cykliczną lub jednorazową na działalność statutową Instytutu Ks. Piotra Skargi, w szczególności w celu szerzenia zasad cywilizacji chrześcijańskiej w społeczeństwie.
  3. Darczyńca wyraża zgodę na cykliczne, comiesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A.) z karty płatniczej kwoty pieniężnej w wysokości równej wartości pierwszej przekazanej darowizny. Darowizna będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu. Dane karty będą przechowywane wyłącznie przez Operatora płatności PayU.
  4. W przypadku darowizny jednorazowej kwota zostanie pobrana z rachunku tylko raz. 
  5. Rezygnacja z darowizn cyklicznych jest możliwa w dowolnym momencie. Można to zrobić, logując się na swój profil danymi otrzymanymi w e-mailu po dokonaniu pierwszej darowizny cyklicznej.
  6. W przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących darowizn cyklicznych lub jednorazowych (rozpoczęcie lub rezygnacja z miesięcznej subskrypcji, zmiana kwoty darowizny, brak wiadomości email potwierdzającej subskrypcję) należy wysłać wiadomość na adres e-mail: kontakt@polskakatolicka.org