Polska Katolicka, nie laicka to kampania grupy wiernych katolików zebranych wokół Fundacji Instytutu Ks. Piotra Skargi, którzy zdecydowali się na promowanie wartości katolickich w Polsce na przekór coraz bardziej pogańskiej rzeczywistości.

Instytut Ks. Piotra Skargi powstał w 2001 roku z inspiracji rozsianych po świecie Towarzystw na rzecz Obrony Tradycji, Rodziny i Własności (w skrócie: TFP). Jest to organizacja wiernych katolików zatroskanych moralnym kryzysem, który wstrząsa resztkami Cywilizacji chrześcijańskiej.

Centralnym punktem misji TFP jest idea, że różne kryzysy, które zagrażają społeczeństwu i Kościołowi nie mogą być traktowane rozdzielnie, ale wywodzą się z jednego źródła.

To źródło opisał po mistrzowsku w książce „Rewolucja i Kontrrewolucja” założyciel TFP, Plinio Corrêa de Oliveira. Dostrzegł on historyczne i filozoficzne korzenie w zjawisku, któremu na imię Rewolucja.

TFP zrodziło się z idei Kontrrewolucji – reakcji, która obejmuje każde pole ludzkiej aktywności, a zwłaszcza sztukę, idee i kulturę. Książki, publikacje i petycje wydawane przez TFP pomagają dotrzeć tym ideom do zwykłych ludzi. Co więcej, TFP nie obawia się wyjść z nimi na ulice ze swoimi barwnymi kampaniami w większych miastach.

Pierwsze TFP zostało założone w Brazylii w 1960 roku przez prof. Plinio Corrêa de Oliveirę. Polskie TFP (Instytut Ks. Piotra Skargi) jest jednym z autonomicznych TFP rozsianych po świecie, które poświęca się w walce o te same ideały i na służbę Cywilizacji chrześcijańskiej.