Święci Cyryl i Metody - patroni Europy

Święci Cyryl i Metody - patroni Europy

Cyryl i Metody urodzili się w Tesalonice w Grecji. Obszar ten był zamieszkany przez wielu Słowian, przez co bracia potrafili posługiwać się słowiańską mową.

Obydwaj bracia zostali kapłanami i na prośbę księcia Rościsława zostali wysłani na Morawy, do kraju słowiańskojęzycznego, aby głosić ludziom kazania w ich języku.


W 863 r. bracia należeli do małej grupy misjonarzy wysłanych na Morawy. Na czele grupy stał Cyryl, który odprawiał Mszę świętą przetłumaczoną po raz pierwszy na język słowiański.

Duchowieństwo, pozostające pod wpływem niemieckim, nie zaakceptowało misjonarzy, nie ufając przetłumaczonej liturgii.

Katolicyzm na obcej ziemi rozkwitał, a misjonarze wkrótce zaczęli potrzebować więcej księży. 

Jednak bez wsparcia miejscowego duchowieństwa i biskupa, który mógłby wyświęcać nowych księży. Udali się do Rzymu, aby odwołać się do papieża Adriana II, który oficjalnie zatwierdził przetłumaczoną liturgię i wyświęcił ich obu na biskupów.

>>Przeczytaj: Zawiózł 50 000 Cudownych Medalików na Ukrainę

14 lutego 869 będąc jeszcze w Rzymie, Cyryl zmarł r., przekazując wcześniej przywództwo bratu. Metody powrócił na Morawy, niosąc ze sobą list zatwierdzający od papieża. Jednak po jego wyjeździe Rościsław został wyparty przez swojego bratanka Świętopełka I, który stał się sojusznikiem Karola Bawarskiego. Nowy książę wystąpił przeciwko misjonarzom.

Metody został uwięziony na dwa lata, zanim papież Jan VIII zdołał doprowadzić do jego uwolnienia.

Papież Jan zakazał używania języka słowiańskiego w liturgii, ale Metody kontynuował swoją misję. Jego wrogowie również oskarżali Metodego o herezję. Później, przed papieżem, święty biskup zdołał przekonać go zarówno o swojej ortodoksyjności, jak i o konieczności używania języka słowiańskiego w liturgii, co Jan VIII przywrócił z pewnymi zastrzeżeniami.

Ostatnie cztery lata życia św. Metody poświęcił na dokończenie słowiańskiego przekładu Biblii, co sugeruje, że w pełnym prowadzeniu działalności misyjnej przeszkodziła mu ciągła opozycja germańska.

Metody zmarł 6 kwietnia 884 r., wyczerpany wysiłkiem apostolskim.

 

Przetłumaczony artykuł pochodzi ze strony www.americaneedsfatima.org