Święci Piotr i Paweł

Święci Piotr i Paweł

ŚWIĘTO 29 CZERWCA

Piotr, który miał na imię Szymon, był rybakiem z Galilei. Jezus nadał mu imię Piotr (aram. Kefas), co oznacza „Skała”, ponieważ miał stać się skałą, na której Chrystus zbuduje swój Kościół.

Spośród Dwunastu Piotr jako pierwszy uznał boskość Chrystusa i publicznie wyznał, że Jezus jest długo oczekiwanym Mesjaszem. Wybrany przez naszego Pana na pasterza Jego trzody, stanął na czele Apostołów jako pierwszy papież.

Piotr oraz apostołowie Jakub i Jan byli często brani na bok przez naszego Pana i byli świadkami głębszych tajemnic boskości Chrystusa: Jego Przemienienia na Górze Tabor, Jego agonii w Ogrójcu. Potrójne zaparcie się Pana przez Piotra w nocy po Ostatniej Wieczerzy napełniło go głębokim smutkiem.

Piotr został głową Kościoła w Rzymie i poniósł śmierć męczeńską w 64 roku. Został ukrzyżowany do góry nogami na własną prośbę, ponieważ twierdził, że nie jest godzien umrzeć jako jego Pan.

Został pochowany na wzgórzu watykańskim, a nad jego grobem wznosi się Bazylika Świętego Piotra.


Paweł znany jest jako Apostoł Pogan. Zanim otrzymał imię Paweł, był Szawłem, żydowskim faryzeuszem, który gorliwie prześladował chrześcijan w Jerozolimie.

Szaweł podróżował do Damaszku, aby prześladować chrześcijan, kiedy otoczyło go światło z nieba. Został oślepiony i spadł z konia. Wtedy usłyszał głos mówiący do niego: „Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz?”. Odpowiedział: „Kim jesteś, Panie?”. Chrystus rzekł: „Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz”.

Szaweł udał się do Damaszku, gdzie został ochrzczony i przywrócono mu wzrok. Przyjął imię Paweł i resztę życia spędził na głoszeniu Ewangelii poganom.

Paweł został uwięziony i przewieziony do Rzymu, gdzie został ścięty w 67 roku. Został pochowany w Rzymie w Bazylice św. Pawła za Murami.


Mówiąc o świętym Piotrze i świętym Pawle, Augustyn z Hippony powiedział o nich:

„Obaj apostołowie dzielą ten sam dzień świąteczny, ponieważ ci dwaj byli jednym; i chociaż cierpieli w różne dni, byli jak jeden. Piotr poszedł pierwszy, a Paweł za nim.”

„I tak obchodzimy ten dzień, który stał się dla nas święty przez krew apostołów. Przyjmijmy to, w co wierzyli, ich życie, ich pracę, ich cierpienia, ich głoszenie i ich wyznanie wiary”.