Archaniołowie: Michał, Gabriel i Rafał

Archaniołowie: Michał, Gabriel i Rafał

Św. Michał

PATRON MARYNARZY, SPADOCHRONIARZY, POLICJANTÓW I WOJSKOWYCH

Św. Michał jest wzorem chrześcijańskiego wojownika ze względu na męstwo, jakie okazał, strącając do piekła legiony potępionych duchów.

Jest on Bożym wojownikiem, który nie pozwoli, aby Boski Majestat był kwestionowany lub obrażany w jego obecności, i który w każdej chwili jest gotowy do użycia miecza, aby zmiażdżyć wrogów Najwyższego.

-CZYTAJ DALEJ-

 

Św. Gabriel

PATRON POSŁAŃCÓW, OSÓB PRACUJĄCYCH W RADIU I TELEWIZJI, PRACOWNIKÓW POCZTY, DUCHOWNYCH, DYPLOMATÓW I KOLEKCJONERÓW ZNACZKÓW POCZTOWYCH

Św. Gabriel – co znaczy „moc Boga” – zaniósł Matce Bożej wiadomość potwierdzającą Wcielenie Słowa, a więc największy akt władzy i panowania, jaki Bóg mógł sprawować nad światem.

-CZYTAJ DALEJ-


Św. Rafał

PATRON NIEWIDOMYCH, SZCZĘŚLIWYCH SPOTKAŃ, PIELĘGNIAREK, LEKARZY I PODRÓŻNYCH

Pierwsza wzmianka o św. Rafale pochodzi z Księgi Tobiasza, gdzie pojawił się on w ludzkim przebraniu, spotkał niewidomego syna Tobiasza i podróżował z nim z Niniwy do Medii.

Imię Rafael oznacza „Bóg uzdrawia”. Ta tożsamość pojawiła się ze względu na biblijną historię, która twierdzi, że „uzdrowił” ziemię, gdy została splugawiona przez grzechy upadłych aniołów.

-CZYTAJ DALEJ-