Święty Gabriel Archanioł

Święty Gabriel Archanioł

„W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł:

Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami.

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej:

Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca” (Łk 1, 26-33)

Moc Boga

Św. Gabriel – co znaczy „moc Boga” – zaniósł Matce Bożej wiadomość potwierdzającą Wcielenie Słowa, a więc największy akt władzy i panowania, jaki Bóg mógł sprawować nad światem.

Wraz z Wcieleniem Słowa Bóg przygotowywał się do ratowania świata. Czyniąc to, On, który jest królem świata z prawa, stał się również królem przez podbój. W ten sposób On — druga Osoba Trójcy Przenajświętszej — wszedł na ziemię, aby zwyciężyć na krzyżu.

W ten szczególny sposób ustanowił swoje królowanie nad światem. Z tego możemy wyciągnąć pewne wnioski dotyczące modlitw, które i dziś możemy do Niego kierować. Święty Gabriel zapowiedział przyjście i triumf Mesjasza Matce Bożej, a tym samym wszystkim ludziom.

Wstawiennictwo świętego Gabriela

Po pierwsze: powinniśmy prosić, aby teraz zapowiedział odzyskanie skutecznego królowania Boga na ziemi poprzez spełnienie orędzia z Fatimy.

Dzisiaj znajdujemy się w sytuacji jeszcze gorszej niż ta, w której znajdował się świat starożytny przed narodzinami Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

Dlatego możemy prosić, aby Jezus Chrystus ponownie zapanował, aby ustanowił swoje panowanie na ziemi w Maryi i przez Maryję, i aby ten okres ciemności, w którym się znajdujemy, dobiegł końca. On zrobił jedno, niech zrobi drugie. Miał klucz, aby to uczynić, aby zamknąć epokę starożytności, a tym samym otworzyć nową epokę. Niech On zamknie tę epokę i otworzy Królestwo Maryi.

Po drugie: powinniśmy prosić św. Gabriela o ogromne, wielce obfite nabożeństwo do Matki Bożej i aby to nabożeństwo rosło z każdą chwilą aż do końca naszego życia.

Po trzecie: powinniśmy go prosić o najbardziej żarliwe, nieprzejednane, czujne, a więc najbardziej bojowe umiłowanie czystości; i abyśmy mieli wszelki wstręt i pogardę dla nieczystości w każdej formie i stopniu.

O to właśnie powinniśmy Go prosić. Niech nas w ten sposób chroni i przybliża do Matki Bożej.

> Wyślij Matce Bożej Białą Różę - kliknij tutaj