Nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót

Nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót

Nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót

Nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót jest jednym z głównych punktów orędzia fatimskiego. Koncentruje się ono na pilnej potrzebie zadośćuczynienia i przebłagania przez ludzkość liczne zranienia, jakich Niepokalane Serce Maryi doznaje z rąk zarówno bezbożnych, jak i obojętnych ludzi.

Nabożeństwo odprawiane jest w pierwsze soboty przez 5 kolejnych miesięcy. Składa się na nie:

·       Przystąpienie do spowiedzi,

·       Przyjęcie sakramentu Komunii Świętej,

·       Odmówienie pięciu tajemnic różańca,

·       Medytacja przez 15 minut nad tajemnicami różańcowymi.

Wszystko to ofiarowane jako ZADOŚĆUCZYNIENIE za grzechy bluźnierstwa i niewdzięczności popełnione wobec Niepokalanego Serca Maryi.

 

Historia

Podczas trzeciego objawienia 13 lipca 1917 r. Matka Boża objawiła, że przyjdzie prosić o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu i o Komunię św. wynagradzającą w pięć pierwszych sobót miesiąca. W związku z tym poprosiła o to nabożeństwo w 1925 roku i poświęcenie w 1929 roku.

„Miej współczucie dla Serca twojej Najświętszej Matki, pokrytego cierniami, którymi niewdzięczni ludzie ranią Je w każdej chwili i nie ma nikogo, kto by te ciernie powyciągał przez akty wynagrodzenia”

Podczas pobytu w Domu Sióstr doroteuszek w Pontevedra w Portugalii, 10 grudnia 1925 r. siostra Łucja otrzymała wizję, w której Matka Boża pojawiła się obok Chłopca, który stał nad świetlistym obłokiem. Matka Boża położyła jedną rękę na ramieniu Chłopca, a w drugiej trzymała serce przebite cierniami.

Siostra Łucja usłyszała, jak Chłopiec mówi: „Miej współczucie dla Serca twojej Najświętszej Matki, pokrytego cierniami, którymi niewdzięczni ludzie ranią Je w każdej chwili i nie ma nikogo, kto by te ciernie powyciągał przez akty wynagrodzenia”.

Potem Najświętsza Maryja Panna powiedziała:

„Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię św., odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia”.

Kilka dni później siostra Łucja opisała tę wizję w liście zaadresowanym do księdza Manuela Pereiry Lopesa, jej spowiednika, gdy przebywała w przytułku Vilar w Porto w Portugalii.

 

Dlaczego pięć sobót?

Spowiednik siostry Łucji zapytał ją, dlaczego pięć sobót, a nie siedem lub dziewięć. Odpowiedziała mu w liście z 12 czerwca 1930 roku. Opowiedziała w nim o wizji, jaką miała od Pana Jezusa podczas pobytu w kaplicy klasztornej w nocy z 29 na 30 maja 1930 roku. Powody, które podał Pan Jezus, były następujące:

Pięć pierwszych sobót odpowiada pięciu rodzajom przestępstw i bluźnierstw popełnianych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi. Są to:

1.     Zniewagi przeciw Niepokalanemu Poczęciu,

2.     Zniewagi przeciw Jej Dziewictwu,

3.     Zniewagi przeciw Jej Boskiemu Macierzyństwu przy jednoczesnym odrzuceniu Jej jako Matki wszystkich ludzi,

4.    Zniewagi, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, pogardę, a nawet nienawiść wobec nieskalanej Matki,

5.     Zniewagi, które atakują Maryję w Jej świętych wizerunkach.

Miejmy na uwadze powyższe powody. Nabożeństwom towarzyszą intencje, a ich znajomość dodaje zasługi i wagi praktyce.

Zobacz również: Fatima: miłosierdzie i sprawiedliwość

 

Modyfikacje nabożeństwa Pięciu Pierwszych Sobót w celu ułatwienia jego odprawienia

Pierwotna prośba Matki Bożej nakazywała spowiadać się i przyjmować Komunię w pięć kolejnych pierwszych sobót; odmawiać pięć dziesiątek różańca; medytować przez 15 minut nad tajemnicami różańca w intencji zadośćuczynienia Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy ludzi.

Jednak w kolejnych prywatnych wizjach i objawieniach Siostra Łucja przedstawiła Naszemu Panu trudności, jakie napotykali czciciele w wypełnianiu niektórych warunków. Z miłującą troskliwością Pan Jezus raczył złagodzić zasady, aby ułatwić odprawienie tego nabożeństwa:

·       Spowiedź może być odprawiana w inne dni niż pierwsze soboty, o ile ktoś godnie przyjmuje Pana Jezusa i ma intencję zadośćuczynienia Niepokalanemu Sercu Maryi.

·       Nawet jeśli ktoś zapomni wzbudzić intencję, może to zrobić przy następnej spowiedzi, korzystając z pierwszej okazji do spowiedzi.

·       Siostra Łucja wyjaśniła również, że nie jest konieczne rozważanie WSZYSTKICH tajemnic różańca w każdą pierwszą sobotę. Wystarczy jedna lub kilka.

Wobec wielkiej swobody przyznanej przez samego Pana Jezusa, nie ma powodu, aby wierni wahali się lub opóźniali tę pobożną praktykę w duchu zadośćuczynienia, o które pilnie prosi Niepokalane Serce Maryi.

 

To nabożeństwo jest tak bardzo potrzebne w naszych czasach

Kultura występku i grzechu nie słabnie nawet w chwili, gdy czytamy te słowa. Aborcja, bluźnierstwo, narkotyki, pornografia, rozwody i złe małżeństwa, obojętność religijna, propagowanie sodomii i inne to tylko niektóre z wielu plag społecznych, które głęboko wcinają się w Niepokalane Serce Maryi.

Musimy pocieszać Matkę Bożą pośród tych wszystkich zniewag i zranień Jej i Jej Boskiego Syna. Ona prosi o zadośćuczynienie, błaga o nasze modlitwy, ma nadzieję na zmianę naszego życia. Wsłuchajmy się w Jej matczyne błagania i zadośćuczyńmy za niewdzięczność ludzi.

Nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót pobudza ducha pokuty; zaszczepia czułą miłość do sakramentów spowiedzi i Najświętszej Eucharystii. Pielęgnuje święte przywiązanie do Niepokalanego Serca Maryi i różańca. Przede wszystkim jest to doskonały sposób na utrzymanie się w stanie łaski, gdy jesteśmy zanurzeni w codziennych duchowych bitwach i prozaicznej egzystencji w neopogańskim świecie, w którym żyjemy.

Nie zwlekajmy ze spełnianiem tego nabożeństwa, ponieważ ono również daje nam nadzieję na wieczne zbawienie.