6 powodów, żeby odmawiać Różaniec publicznie

6 powodów, żeby odmawiać Różaniec publicznie

1.     1. Cud Słońca był publiczny: Matka Boża 13 października 1917 roku dokonała Cudu Słońca, którego świadkami było 70 000 ludzi, w tym ateiści, komuniści i inne osoby wrogie katolicyzmowi. Niektórzy z nich nawrócili się. Różaniec publiczny przypomina niewierzącym przechodniom, że nawrócenie jest możliwe.

2.    2. Dotrzeć do niepraktykujących katolików: Praktyki religijne w Polsce z każdym rokiem spadają. Różaniec publiczny to wspaniała okazja, by dotrzeć do niepraktykujących katolików. Jeśli zobaczą nas modlących się na ulicy, mogą zostać poruszeni, by stać się lepszymi katolikami.

    Katolicy modlą się w intencji zadoścuczynienia za grzech sodomski

3.    3. Grzechy publiczne wymagają publicznego zadośćuczynienia: Nasza kultura coraz bardziej afiszuje się z grzechem. Różaniec publiczny jest publicznym aktem wynagrodzenia za grzechy wymierzone przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi i Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Różaniec publiczny pociesza Pana Boga. W Fatimie Matka Boża powiedziała dzieciom: „Widzieliście piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników. By je ratować, Bóg chce ustanowić w świecie nabożeństwo do mojego Niepokalanego Serca”

4.    4. Dać Boga i Maryję ludziom: To od nas zależy, czy nabożeństwo do Matki Bożej będzie znane poza kruchtą kościoła. Modlić się publicznie na Różańcu to potężny sposób, by zachęcić innych do jego odmawiania. Katolikom nie wolno wstydzić się wiary: „Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie” (Mt 10,32).

   Moc Egzorcyzmu podczas Mystic Festival

5.    5. Zwycięstwa Różańca w historii: Pod koniec II wojny światowej wojska sowieckie okupowały Wiedeń. Nie chciały go opuścić. Jednak po masowych procesjach różańcowych, prowadzonych przez o. Petrusa Pavlička, komunistyczni najeźdźcy wynieśli się na dobre. Masowe Różańce publiczne udaremniły również przejęcie władzy przez komunistów w Brazylii w 1964 roku. Jeśli Różaniec publiczny uratował te kraje, to uratuje także Polskę.

6.    6. Przygotowanie na triumf Matki Bożej: Niepokalane Sercu Maryi zatriumfuje nad złem. To wielki przywilej być pośród tych, którzy ufają w Jej triumf i oddają Jej publiczną cześć. Każdy Różaniec publiczny przyśpiesza zwycięstwo Boga, przyciąga łaski dla Polski i wzmacnia duchowo każdego uczestnika Różańca.

    Pochodzenie Różańca Świętego