„Książka Proces Synodalny, Puszka Pandory (...) w jasny i kompleksowy sposób odnosi się do najpoważniejszej sytuacji w dzisiejszym Kościele. (…) Mówi się nam, że Kościół, który wyznajemy, w komunii z naszymi przodkami w wierze od czasów Apostołów, jako Jeden, Święty, Katolicki i Apostolski, ma być teraz definiowany przez synodalność, termin, który nie ma historii w doktrynie Kościoła i dla którego nie ma rozsądnej definicji. Synodalność i jej przymiotnik, synodalny, stały się sloganami, za którymi kryje się rewolucja mająca na celu radykalną zmianę samorozumienia Kościoła, zgodnie ze współczesną ideologią, która zaprzecza wielu spośród tego, czego Kościół zawsze nauczał i praktykował”.

— Kard. Raymond Leo Burke

Informacje o Autorach:


José Antonio Ureta urodził się w Chile w 1951 roku. Jest członkiem-założycielem Fundación Roma, jednej z najbardziej wpływowych chilijskich organizacji pro-life i prorodzinnych, starszym członkiem i badaczem Francuskiego Towarzystwa Obrony Tradycji, Rodziny i Własności, starszym członkiem Instytutu Plinio Corrêa de Oliveira w São Paulo w Brazylii. Publicysta m.in. „Naszego Dziennika”. Autor książek „Zmiana paradygmatu” papieża Franciszka: ciągłość czy zerwanie w misji Kościoła? oraz Synod Pachamamy. Jest również członkiem Akademii Życia Ludzkiego i Rodziny Jana Pawła II.


Julio Loredo de Izcue urodził się w Limie w Peru w 1955 roku. Jest członkiem-założycielem Tradición y Acción por un Perú Mayor. W 1974 roku, w wieku zaledwie 19 lat, wraz z kolegami z Tradición y Acción udał się na wygnanie, szukając azylu za granicą, po otrzymaniu publicznych i bezpośrednich gróźb ze strony administracji socjalistycznego dyktatora generała Velasco Alvarado. Następnie pomagał szerzyć ideały tradycji, rodziny i własności w innych krajach Ameryki Łacińskiej i Europy jako organizator młodzieży, dziennikarz, pisarz, mówca i profesor uniwersytecki. Od 1994 r. mieszka we Włoszech i jest prezesem Tradizione Famiglia Proprietà. Jest autorem książki Teologia wyzwolenia: jak marksizm przeniknął do Kościoła katolickiego.


Kliknij w link i pobierz teraz:

https://polskakatolicka.org/file/uploads/proces-synodalny-puszka-pandory-ebook-100-pytan-100-odpowiedzi.pdf