Zwycięstwo! Sąd w Helsinkach uniewinnia Päivi Räsänenę

Zwycięstwo! Sąd w Helsinkach uniewinnia Päivi Räsänenę

Foto: ADFInternational via X

Fińska polityk chrześcijańskich demokratów i była minister Päivi Räsänen została po latach całkowicie uniewinniona od zarzutu „mowy nienawiści” wobec środowisk sodomskich. Wskazała ona, że Pismo Święte potępia homoseksualizm i poparła to wersetami biblijnymi w mediach społecznościowych. Dla lobby LGBT i fińskiej prokuratury był to powód, by próbować uciszyć polityk poprzez nieustępliwe ściganie.

Oskarżenia o „mowę nienawiści” jednogłośnie oddalone

Sąd Apelacyjny jednogłośnie potwierdził i podtrzymał decyzję Sądu Okręgowego w Helsinkach i oddalił wszystkie zarzuty o rzekomą „mowę nienawiści” za wyrażanie chrześcijańskich przekonań na temat małżeństwa i ludzkiej seksualności. Przyznano również dziesiątki tysięcy euro kosztów prawnych, informuje Paul Coleman z ADF International, fundacji zapewniającej Räsänen wsparcie prawne. Pomiędzy sprawami sądowymi Räsänen wygłaszała również krytyczne komentarze na temat ruchu transpłciowego.

„Wiekopomne zwycięstwo”

Prokurator argumentował, że intencja stojąca za wypowiedzią religijną była nieistotna, ale Sąd Apelacyjny wyraźnie odrzucił to rozumowanie i potwierdził, że zgodnie z fińskim kodeksem karnym „zniewaga” jest karalna tylko wtedy, gdy została popełniona z takim zamiarem i intencją. Coleman mówi o „wiekopomnym zwycięstwie”, ale nastąpiło ono dopiero „po czterech latach policyjnych dochodzeń, zarzutów, oskarżeń i rozpraw sądowych”. Jej współoskarżony, luterański biskup Juhana Pohjola, również został uniewinniony.

„Niedorzeczne” oskarżenie środowisk sodomskich

„Zawleczona na posterunek policji. Ciągana po sądach. Jej imię szargane przez media, a jej słowa wyrywane z kontekstu i przekręcane. Obrona przed zarzutami o mowę nienawiści wymaga ogromnych zasobów. Z drugiej strony, państwo ma nieskończone zasoby, by ścigać. Świętujemy dzisiejsze zwycięstwo. I pracujemy nad większym zwycięstwem, kiedy takie absurdalne sprawy nie będą już wnoszone” – powiedział Coleman.

„Cytowanie Pisma Świętego kluczowym obszarem wolności religijnej”

„Dzielenie się tekstami religijnymi należy do podstawowego obszaru wolności religijnej” – stwierdził sędzia we wcześniejszej sprawie. „Biblijne terminy wstydgrzech muszą być interpretowane w kontekście religijnym”. Sąd Apelacyjny zgodził się z tym jednogłośnie. Räsänen: „Decyzja ta jest ważna dla wolności religijnej wierzących chrześcijan. A także dla innych. Mam nadzieję, że decyzja ta zachęci wszystkich do odważnego korzystania z wolności słowa”.

Prokuratura odwoła się do Sądu Najwyższego?

Trudno się dziwić, że oskarżyciel nie jest zadowolony z wyroku. W rozmowie z fińskimi mediami stwierdziła, że „poważnie rozważa nową apelację”. Oskarżyciel może złożyć odwołanie do Sądu Najwyższego Finlandii najpóźniej do 15 stycznia.

Źródło: geziningevaar.nl