Wspomnienie Matki Bożej Różańcowej

Wspomnienie Matki Bożej Różańcowej

7 października 1571 r. Europie groziło niebezpieczeństwo. Sułtan turecki Selim II pragnął podbić całą Europę i zaprowadzić w niej wiarę muzułmańską.


Gdy o zbliżającej się wojnie dowiedział się papież Pius V, otoczony przez licznych księży i zakonników, zaczął gorliwie modlić się na różańcu, błagając Maryję Różańcową o pomoc w powstrzymaniu muzułmańskiej nawały.


Nagle doznał wizji: zdawało mu się, że znalazł się na miejscu bitwy pod Lepanto. Zobaczył ogromne floty, przygotowujące się do starcia. Nad nimi ujrzał Maryję, która patrzyła na niego spokojnym wzrokiem. Nieoczekiwana zmiana wiatru uniemożliwiła manewry muzułmanom, a sprzyjała flocie chrześcijańskiej.


„Nie odwaga, nie broń, nie dowódcy, ale Maryja Różańcowa dała nam zwycięstwo”. 

(napis umieszczony na jednej ze ścian kaplicy dziękczynnej, którą Wenecjanie wznieśli w swym mieście po zwycięskiej bitwie pod Lepanto).


Z pomocą Maryi udało się powstrzymać inwazję Turków na Europę. Zwycięstwo w bitwie było ogromne, klęska wroga była wielka. W ciągu czterech godzin zatopiono sześćdziesiąt galer i zdobyto połowę tureckich okrętów, uwolniono 12 tys. galerników chrześcijańskich; zginęło 27 tys. Turków, a 5 tys. dostało się do niewoli.


Bitwa pod Lepanto 1571


Na pamiątkę zwycięskiej bitwy pod Lepanto papież Pius V ustanowił dzień 7 października świętem Matki Bożej Różańcowej.


Początkowo święto to było obchodzone jedynie w kościołach, gdzie funkcjonowały Bractwa Różańcowe.


Po kolejnych zwycięstwach nad Turkami odniesionymi pod Belgradem w 1716 roku, decyzją papieża Grzegorza XIII zmieniono nazwę na Święto Różańca. Papież Klemens XII w 1716 roku nakazał świętowanie tego dnia Kościołowi na całym świecie, jednocześnie przeniósł świętowanie tego dnia na pierwszą niedzielę października. Papież Leon XIII nazywany Papieżem Różańca, pod koniec XIX wieku nadał mu własne formularze liturgiczne do Mszy świętej i oficjum oraz podniósł je do godności święta drugiej klasy, a do Litanii Loretańskiej dodał wezwanie: „Królowo Różańca Świętego – módl się za nami”. W 1913 roku Pius X przywrócił święto na 7 października. Od 1969 roku, decyzją Pawła VI, 7 października obchodzone jest święto Matki Bożej Różańcowej.


Na świecie znajdują się liczne miejsca nazywane sanktuarium Matki Bożej Różańcowej.


Współcześnie modlitwa różańcowa kojarzona jest z objawieniami i nabożeństwami do Najświętszej Maryi Panny z Lourdes oraz Matki Bożej Fatimskiej. Jednym z przesłań przekazanych w czasie objawień była prośba o nieustanną modlitwę różańcową.


Wyślij swoje intencję do Fatimy na 105. Rocznicę Cudu Słońca


Różaniec jest najpotężniejszą bronią, jaką możemy się bronić na polu walki.

- Siostra Łucja z Fatimy


Nigdy dusza gorliwa w codziennym odmawianiu różańca św. nie będzie heretycka lub oszukana przez szatana.            

- św. Ludwik Grignion de Montfort


Dzięki Różańcowi w serca zbolałe spływa balsam ukojenia, w duszach zrozpaczonych świta znowu promyk nadziei.

- św. Maksymilian Maria Kolbe


Jedno nawet Zdrowaś Maryjo dobrze odmówione wstrząsa całym piekłem.

- św.  Jan Maria Vianney


Różaniec jest najpiękniejszą i najcenniejszą ze wszystkich modlitw do Pośredniczki wszelkich łask: to modlitwa, która najbardziej porusza serce matki Boga. Odmawiajcie go codziennie.

- św. Pius X


Odmawiajcie zawsze Jej różaniec i czyńcie dobro. Dzięki tej modlitwie szatan spudłuje swe ataki i będzie pokonany, i to zawsze. Jest to modlitwa do Tej, która odnosi triumf nad wszystkim i nad wszystkimi.

- św. Ojciec Pio