Wróciliśmy tam gdzie "szczekały" na nas Julki

Wróciliśmy tam gdzie "szczekały" na nas Julki

W miniony weekend odbyło się kolejne spotkanie formacyjne skierowane do młodych mężczyzn. Takie spotkania mają na celu rozpowszechnianie i obronę zasad katolickich w społeczeństwie. Tym razem uczestnicy wysłuchali wykładu o obronie Częstochowy, Transcendencji. Dzięki spotkaniom formacyjnym takim jak to, chcemy zapewnić młodym Polakom solidne podstawy duchowego rozwoju, aby pomóc im w przywróceniu Polski na katolicką ścieżkę wiary.

  

Podczas kampanii ulicznej uczestnicy Programu Formacyjnego rozdawali ulotki przeciwko aborcji, wznosili antyaborcyjne hasła, a także zachęcali do zapoznania się z książką „Rewolucja i Kontrrewolucja”, która tłumaczy korzenie obecnego kryzysu Cywilizacji chrześcijańskiej.

 

Młodzi mężczyźni mieli okazję rozmawiać z wieloma przechodniami, zarówno zwolennikami, jak i zdecydowanymi przeciwnikami legalizacji aborcji w Polsce.

  

  

W bezpośrednim kontakcie wskazywali zwykłym przechodniom, że aborcja to techniczna nazwa grzechu dzieciobójstwa, który jest jednym z grzechów wołających o pomstę do Nieba (rozmyślne zabójstwo niewinnego). Tym razem było spokojniej niż jakiś czas temu, kiedy w tym samym miejscu zostaliśmy „obszczekani” przez młodych ludzi z kolorowymi włosami i w dziwacznych ubraniach.

Ci młodzi mężczyźni — uczestnicy formacji, w przyszłości staną do walki na służbę Cywilizacji Chrześcijańskiej. Przeciwko antykatolickiej Rewolucji. W obronie honoru naszego Pana Jezusa Chrystusa i Matki Bożej.

Kampania Polska Katolicka, nie laicka kontynuuje szkolenie liderów katolickich w Polsce, aby przygotować ich do walki na rzecz Cywilizacji Chrześcijańskiej. Chcemy wspierać młodych Polaków w duchowym rozwoju poprzez spotkania formacyjne.

I Ty także już dziś możesz zgłosić finansowe wsparcie dla przyszłych liderów katolickich w Polsce!