Nowenna do Matki Bożej z Lourdes

Nowenna do Matki Bożej z Lourdes

Nowenna do Matki Bożej z Lourdes

11 lutego 1858 r. w pirenejskiej wiosce Lourdes we Francji, czternastoletniej, ubogiej dziewczynce o imieniu Bernadetta Soubirous ukazała się piękna, młoda Pani.

W jednym z 18 objawień Matki Bożej nazwała siebie „Niepokalanym Poczęciem”, co zostało odebrane jako potwierdzenie ogłoszonego zaledwie 4 lata wcześniej dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.

Od wielu już lat we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, obchodzimy także Światowy Dzień Chorego. Dzień ten ustanowił papież, Jan Paweł II – 13 maja 1992 r.

Tegoroczny temat tego Dnia brzmi: „Jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście” (Mt 23, 8).

Ponieważ Lourdes jest znany z wielu uzdrowień - zarówno tych duchowych, jak i cielesnych - zachęcamy do odmawiania Nowenny do Matki Bożej z Lourdes z myślą o naszym zdrowiu lub zdrowiu naszych bliskich.

 

1 Dzień (2 lutego)

O Maryjo Niepokalana, Matko Boża z Lourdes, dziewico i matko, królowo nieba, wybrana z całej wieczności na Matkę Słowa Przedwiecznego i na mocy tego tytułu zachowana od grzechu pierworodnego, klękamy przed Tobą jak mała Bernadetta w Lourdes i z dziecięcą ufnością modlimy się do Ciebie, abyś kontemplując Twoje chwalebne ukazanie się w Lourdes, spojrzała z miłosierdziem na naszą obecną prośbę i zapewniła nam korzystną odpowiedź na prośbę, dla której odprawiamy tę nowennę.

(Podaj swoją intencję)

O Jaśniejąca gwiazdo czystości, Maryjo Niepokalana, Pani nasza z Lourdes, chwalebna w swym wcieleniu, triumfująca w swej koronacji, okaż nam miłosierdzie Bogurodzicy, Dziewico Maryjo, Królowo i Matko, bądź nam pociechą, nadzieją, siłą i otuchą.

Amen.

 

Modlitwa każdego dnia nowenny:

Miłosierny Boże, przyjdź z pomocą naszej słabości i spraw, abyśmy za wstawiennictwem Niepokalanej Rodzicielki Twojego Syna, której pamiątkę obchodzimy, dźwignęli się z naszych grzechów do nowego życia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Boże, otacza mnie świat pełen egoizmu, pychy, indywidualizmu, obojętności. Trudno odnaleźć miłość, tę prawdziwą – Twoją. Ważniejsze staje się „mieć” niż „być”. Pragnę dziś wołać, bym potrafił zmieniać ten świat swoim świadectwem życia, bym niósł swoją postawą orędzie ratunku, uzdrowienia dla świata, bym był znakiem Twojej miłości.

 

Maryjo, matko Boga i ludzi, módl się za nami.

Święta Bernadetto, módl się za nami.

 

Ojcze nasz…,

Zdrowaś Maryjo…,

Chwała Ojcu…

 

Boże, Twój Syn dźwigał nasze boleści

i objawił nam wartość tajemnicy cierpienia,

wysłuchaj nasze prośby zanoszone za chorych

i spraw, aby pamiętali, że należą do tych,

którym Ewangelia obiecuje pociechę,

i aby czuli się zjednoczeni z Chrystusem cierpiącym

za zbawienie świata.

Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

 

2 Dzień (3 lutego)

Bądź błogosławiona, o najczystsza Dziewico, za to, że raczyłaś objawić się jaśniejąca światłem, słodyczą i pięknem, w Grocie w Lourdes, mówiąc do św. Bernadetty: „Ja jestem Niepokalane Poczęcie!”. O Maryjo Niepokalana, rozpal nasze serca jednym promieniem gorejącej miłości Twego czystego serca Niechaj będą one trawione miłością do Jezusa i do Ciebie, abyśmy zasłużyli kiedyś na to, by cieszyć się Twoją chwalebną wiecznością. O rozdzielająca Jego łaski tu na dole, weź w opiekę i przedstaw Twemu Boskiemu Synowi prośbę, dla której czynimy tę nowennę.

(Podaj swoją intencję)

O jaśniejąca gwiazdo czystości, Maryjo Niepokalana, Matko Boża z Lourdes, chwalebna w swoim wcieleniu, triumfująca w swojej koronacji, okaż nam miłosierdzie Matki Bożej, Dziewico Maryjo, Królowo i Matko, bądź naszym pocieszeniem, nadzieją, siłą i otuchą.

Amen.

 

Modlitwa każdego dnia nowenny:

Miłosierny Boże, przyjdź z pomocą naszej słabości i spraw, abyśmy za wstawiennictwem Niepokalanej Rodzicielki Twojego Syna, której pamiątkę obchodzimy, dźwignęli się z naszych grzechów do nowego życia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Boże, otacza mnie świat pełen egoizmu, pychy, indywidualizmu, obojętności. Trudno odnaleźć miłość, tę prawdziwą – Twoją. Ważniejsze staje się „mieć” niż „być”. Pragnę dziś wołać, bym potrafił zmieniać ten świat swoim świadectwem życia, bym niósł swoją postawą orędzie ratunku, uzdrowienia dla świata, bym był znakiem Twojej miłości.

 

Maryjo, matko Boga i ludzi, módl się za nami.

Święta Bernadetto, módl się za nami.

 

Ojcze nasz…,

Zdrowaś Maryjo…,

Chwała Ojcu…

 

Boże, Twój Syn dźwigał nasze boleści

i objawił nam wartość tajemnicy cierpienia,

wysłuchaj nasze prośby zanoszone za chorych

i spraw, aby pamiętali, że należą do tych,

którym Ewangelia obiecuje pociechę,

i aby czuli się zjednoczeni z Chrystusem cierpiącym

za zbawienie świata.

Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

 

3 Dzień (4 lutego)

„Cała piękna jesteś, przyjaciółko moja i nie ma w tobie skazy”. O Maryjo, poczęta bez grzechu, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O jaśniejąca gwiazdo świętości, jak w ów piękny dzień, na surowej skale w Lourdes przemówiłaś do dziecka Bernadetty i z równinnej ziemi wytrysnęło źródło, i dokonały się cuda, i rozpoczęło się wielkie sanktuarium w Lourdes, tak teraz proszę Cię, abyś wysłuchała naszej gorącej modlitwy i spełniła prośbę, o którą teraz tak gorąco zabiegamy.

(Podaj swoją intencję)

O jaśniejąca gwiazdo czystości, Maryjo Niepokalana, Matko Boża z Lourdes, chwalebna w swoim wcieleniu, triumfująca w swojej koronacji, okaż nam miłosierdzie Matki Bożej, Dziewico Maryjo, Królowo i Matko, bądź naszym pocieszeniem, nadzieją, siłą i otuchą. Amen.

 

Modlitwa każdego dnia nowenny:

Miłosierny Boże, przyjdź z pomocą naszej słabości i spraw, abyśmy za wstawiennictwem Niepokalanej Rodzicielki Twojego Syna, której pamiątkę obchodzimy, dźwignęli się z naszych grzechów do nowego życia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Boże, otacza mnie świat pełen egoizmu, pychy, indywidualizmu, obojętności. Trudno odnaleźć miłość, tę prawdziwą – Twoją. Ważniejsze staje się „mieć” niż „być”. Pragnę dziś wołać, bym potrafił zmieniać ten świat swoim świadectwem życia, bym niósł swoją postawą orędzie ratunku, uzdrowienia dla świata, bym był znakiem Twojej miłości.

 

Maryjo, matko Boga i ludzi, módl się za nami.

Święta Bernadetto, módl się za nami.

 

Ojcze nasz…,

Zdrowaś Maryjo…,

Chwała Ojcu…

 

Boże, Twój Syn dźwigał nasze boleści

i objawił nam wartość tajemnicy cierpienia,

wysłuchaj nasze prośby zanoszone za chorych

i spraw, aby pamiętali, że należą do tych,

którym Ewangelia obiecuje pociechę,

i aby czuli się zjednoczeni z Chrystusem cierpiącym

za zbawienie świata.

Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

 

4 Dzień (5 lutego)

O Niepokalana Królowo Nieba, my Twoje zbłąkane, błądzące dzieci, złącz nasze niegodne modlitwy uwielbienia i dziękczynienia z modlitwami aniołów i świętych oraz Twoimi własnymi – Jedyna, Święta i Niepodzielna Trójca niech będzie uwielbiona w niebie i na ziemi. Matko Boża z Lourdes, jak z miłością i miłosierdziem spoglądałaś na Bernadettę, gdy w grocie odmawiała różaniec, tak teraz, prosimy Cię, spoglądaj z miłością i miłosierdziem na nas. Z obfitości łask udzielonych Ci przez Twojego Boskiego Syna, słodka Matko Boża, daj każdemu z nas to wszystko, czego Twoje matczyne serce widzi, że potrzebujemy, a w tej chwili spójrz ze szczególną łaskawością na łaskę, której szukamy w tej nowennie.

(Podaj swoją intencję)

O Jaśniejąca gwiazdo czystości, Maryjo Niepokalana, Matko Boża z Lourdes, chwalebna w swoim wcieleniu, triumfująca w swojej koronacji, okaż nam miłosierdzie Matki Bożej, Dziewico Maryjo, Królowo i Matko, bądź naszym pocieszeniem, nadzieją, siłą i otuchą.

Amen.

 

Modlitwa każdego dnia nowenny:

Miłosierny Boże, przyjdź z pomocą naszej słabości i spraw, abyśmy za wstawiennictwem Niepokalanej Rodzicielki Twojego Syna, której pamiątkę obchodzimy, dźwignęli się z naszych grzechów do nowego życia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Boże, otacza mnie świat pełen egoizmu, pychy, indywidualizmu, obojętności. Trudno odnaleźć miłość, tę prawdziwą – Twoją. Ważniejsze staje się „mieć” niż „być”. Pragnę dziś wołać, bym potrafił zmieniać ten świat swoim świadectwem życia, bym niósł swoją postawą orędzie ratunku, uzdrowienia dla świata, bym był znakiem Twojej miłości.

 

Maryjo, matko Boga i ludzi, módl się za nami.

Święta Bernadetto, módl się za nami.

 

Ojcze nasz…,

Zdrowaś Maryjo…,

Chwała Ojcu…

 

Boże, Twój Syn dźwigał nasze boleści

i objawił nam wartość tajemnicy cierpienia,

wysłuchaj nasze prośby zanoszone za chorych

i spraw, aby pamiętali, że należą do tych,

którym Ewangelia obiecuje pociechę,

i aby czuli się zjednoczeni z Chrystusem cierpiącym

za zbawienie świata.

Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

 

5 Dzień (6 lutego)

O Maryjo Niepokalana, Matko Boga i Matko nasza, z wysokości Twej godności spójrz na nas miłosiernie, a my, pełni ufności w Twą nieograniczoną dobroć i pewni, że Twój Boski Syn spojrzy przychylnie na każdą prośbę, którą skierujesz do Niego w naszym imieniu, prosimy Cię, przyjdź nam z pomocą i zapewnij nam łaskę, o którą zabiegamy w tej nowennie.

(Podaj swoją intencję)

O jaśniejąca gwiazdo czystości, Maryjo Niepokalana, Matko Boża z Lourdes, chwalebna w swoim wcieleniu, triumfująca w swojej koronacji, okaż nam miłosierdzie Matki Bożej, Dziewico Maryjo, Królowo i Matko, bądź naszym pocieszeniem, nadzieją, siłą i otuchą.

Amen.

 

Modlitwa każdego dnia nowenny:

Miłosierny Boże, przyjdź z pomocą naszej słabości i spraw, abyśmy za wstawiennictwem Niepokalanej Rodzicielki Twojego Syna, której pamiątkę obchodzimy, dźwignęli się z naszych grzechów do nowego życia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Boże, otacza mnie świat pełen egoizmu, pychy, indywidualizmu, obojętności. Trudno odnaleźć miłość, tę prawdziwą – Twoją. Ważniejsze staje się „mieć” niż „być”. Pragnę dziś wołać, bym potrafił zmieniać ten świat swoim świadectwem życia, bym niósł swoją postawą orędzie ratunku, uzdrowienia dla świata, bym był znakiem Twojej miłości.

 

Maryjo, matko Boga i ludzi, módl się za nami.

Święta Bernadetto, módl się za nami.

 

Ojcze nasz…,

Zdrowaś Maryjo…,

Chwała Ojcu…

 

Boże, Twój Syn dźwigał nasze boleści

i objawił nam wartość tajemnicy cierpienia,

wysłuchaj nasze prośby zanoszone za chorych

i spraw, aby pamiętali, że należą do tych,

którym Ewangelia obiecuje pociechę,

i aby czuli się zjednoczeni z Chrystusem cierpiącym

za zbawienie świata.

Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

 

6 Dzień (7 lutego)

O chwalebna Matko Boża, tak potężna pod Twoim szczególnym tytułem Matki Bożej z Lourdes, do Ciebie wznosimy nasze serca i ręce, aby błagać o Twoje potężne wstawiennictwo w uzyskaniu u łaskawego Serca Jezusa wszelkich pomocy i łask potrzebnych dla naszego duchowego i doczesnego dobra oraz o szczególną łaskę, o którą tak gorąco zabiegamy w tej nowennie.

(Podaj swoją intencję)

O Pani z Lourdes z gwiazdami nieba we włosach i różami ziemi u stóp, spójrz dziś ze współczuciem na nas, jak dawno temu na Bernadettę w Grocie w Lourdes.

O jaśniejąca gwiazdo czystości, Maryjo Niepokalana, Matko Boża z Lourdes, chwalebna w swoim wcieleniu, triumfująca w swojej koronacji, okaż nam miłosierdzie Matki Bożej, Dziewico Maryjo, Królowo i Matko, bądź naszą pociechą, nadzieją, siłą i otuchą.

Amen.

 

Modlitwa każdego dnia nowenny::

Miłosierny Boże, przyjdź z pomocą naszej słabości i spraw, abyśmy za wstawiennictwem Niepokalanej Rodzicielki Twojego Syna, której pamiątkę obchodzimy, dźwignęli się z naszych grzechów do nowego życia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Boże, otacza mnie świat pełen egoizmu, pychy, indywidualizmu, obojętności. Trudno odnaleźć miłość, tę prawdziwą – Twoją. Ważniejsze staje się „mieć” niż „być”. Pragnę dziś wołać, bym potrafił zmieniać ten świat swoim świadectwem życia, bym niósł swoją postawą orędzie ratunku, uzdrowienia dla świata, bym był znakiem Twojej miłości.

 

Maryjo, matko Boga i ludzi, módl się za nami.

Święta Bernadetto, módl się za nami.

 

Ojcze nasz…,

Zdrowaś Maryjo…,

Chwała Ojcu…

 

Boże, Twój Syn dźwigał nasze boleści

i objawił nam wartość tajemnicy cierpienia,

wysłuchaj nasze prośby zanoszone za chorych

i spraw, aby pamiętali, że należą do tych,

którym Ewangelia obiecuje pociechę,

i aby czuli się zjednoczeni z Chrystusem cierpiącym

za zbawienie świata.

Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

 

 

7 Dzień (8 lutego)

O wszechmogący Boże, któryś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny przygotował godne mieszkanie dla Twojego Syna, pokornie Cię prosimy, abyśmy kontemplując objawienie Matki Bożej w Grocie w Lourdes, zostali obdarzeni zdrowiem duszy i ciała.  O najłaskawsza Matko Maryjo, ukochana Matko naszego Pana i Odkupiciela, spójrz na nas z łaską, jak tego dnia na Bernadettę i wstaw się za nami u Niego, aby łaska, której teraz tak usilnie szukamy, została nam udzielona.

(Podaj swoją intencję)

O jaśniejąca gwiazdo czystości, Maryjo Niepokalana, Matko Boża z Lourdes, chwalebna w swoim wcieleniu, triumfująca w swojej koronacji, okaż nam miłosierdzie Matki Bożej, Dziewico Maryjo, Królowo i Matko, bądź naszym pocieszeniem, nadzieją, siłą i otuchą.

Amen.

 

Modlitwa każdego dnia nowenny:

Miłosierny Boże, przyjdź z pomocą naszej słabości i spraw, abyśmy za wstawiennictwem Niepokalanej Rodzicielki Twojego Syna, której pamiątkę obchodzimy, dźwignęli się z naszych grzechów do nowego życia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Boże, otacza mnie świat pełen egoizmu, pychy, indywidualizmu, obojętności. Trudno odnaleźć miłość, tę prawdziwą – Twoją. Ważniejsze staje się „mieć” niż „być”. Pragnę dziś wołać, bym potrafił zmieniać ten świat swoim świadectwem życia, bym niósł swoją postawą orędzie ratunku, uzdrowienia dla świata, bym był znakiem Twojej miłości.

 

Maryjo, matko Boga i ludzi, módl się za nami.

Święta Bernadetto, módl się za nami.

 

Ojcze nasz…,

Zdrowaś Maryjo…,

Chwała Ojcu…

 

Boże, Twój Syn dźwigał nasze boleści

i objawił nam wartość tajemnicy cierpienia,

wysłuchaj nasze prośby zanoszone za chorych

i spraw, aby pamiętali, że należą do tych,

którym Ewangelia obiecuje pociechę,

i aby czuli się zjednoczeni z Chrystusem cierpiącym

za zbawienie świata.

Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

 

 

8 Dzień (9 lutego)

O Niepokalana Matko Boża, z samego nieba przyszłaś, aby ukazać się małej Bernadetcie w skalnej Grocie w Lourdes! I tak jak Bernadetta uklękła u Twoich stóp, a cudowne źródło wytrysnęło, i tak jak od tego czasu rzesze ludzi klękają przed Twoim sanktuarium, o Matko Boża, klękamy dziś przed Tobą, aby prosić Cię, byś w swoim miłosierdziu błagała swego Boskiego Syna o udzielenie szczególnej łaski, o którą zabiegamy w tej nowennie.

(Podaj swoją intencję)

O jaśniejąca gwiazdo czystości, Maryjo Niepokalana, Matko Boża z Lourdes, chwalebna w swoim wcieleniu, triumfująca w swojej koronacji, okaż nam miłosierdzie Matki Bożej, Dziewico Maryjo, Królowo i Matko, bądź naszym pocieszeniem, nadzieją, siłą i otuchą.

Amen.

Modlitwa każdego dnia nowenny:

Miłosierny Boże, przyjdź z pomocą naszej słabości i spraw, abyśmy za wstawiennictwem Niepokalanej Rodzicielki Twojego Syna, której pamiątkę obchodzimy, dźwignęli się z naszych grzechów do nowego życia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Boże, otacza mnie świat pełen egoizmu, pychy, indywidualizmu, obojętności. Trudno odnaleźć miłość, tę prawdziwą – Twoją. Ważniejsze staje się „mieć” niż „być”. Pragnę dziś wołać, bym potrafił zmieniać ten świat swoim świadectwem życia, bym niósł swoją postawą orędzie ratunku, uzdrowienia dla świata, bym był znakiem Twojej miłości.

 

Maryjo, matko Boga i ludzi, módl się za nami.

Święta Bernadetto, módl się za nami.

 

Ojcze nasz…,

Zdrowaś Maryjo…,

Chwała Ojcu…

 

Boże, Twój Syn dźwigał nasze boleści

i objawił nam wartość tajemnicy cierpienia,

wysłuchaj nasze prośby zanoszone za chorych

i spraw, aby pamiętali, że należą do tych,

którym Ewangelia obiecuje pociechę,

i aby czuli się zjednoczeni z Chrystusem cierpiącym

za zbawienie świata.

Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

 

9 Dzień (10 lutego)

O chwalebna Matko Boża, do Ciebie wznosimy nasze serca i ręce, aby ubłagać Twoje potężne wstawiennictwo w uzyskaniu od łagodnego Serca Jezusa wszelkich łask potrzebnych dla naszego dobra duchowego i doczesnego, a zwłaszcza łaski szczęśliwej śmierci. O Matko naszego Boskiego Pana, kończąc tę nowennę o szczególną łaskę, o którą w tym czasie zabiegamy.

(Podaj swoją intencję)

Czujemy się ożywieni ufnością, że Twoje modlitwy w naszym imieniu zostaną łaskawie wysłuchane. O Matko mojego Pana, przez miłość, jaką żywisz do Jezusa Chrystusa i dla chwały Jego Imienia, wysłuchaj naszych modlitw i przyjmij łaskawie nasze prośby.

O jaśniejąca gwiazdo czystości, Maryjo Niepokalana, Matko Boża z Lourdes, chwalebna w swoim wcieleniu, triumfująca w swojej koronacji, okaż nam miłosierdzie Matki Bożej, Dziewico Maryjo, Królowo i Matko, bądź naszym pocieszeniem, nadzieją, siłą i otuchą.

Amen.

 

Modlitwa każdego dnia nowenny:

Miłosierny Boże, przyjdź z pomocą naszej słabości i spraw, abyśmy za wstawiennictwem Niepokalanej Rodzicielki Twojego Syna, której pamiątkę obchodzimy, dźwignęli się z naszych grzechów do nowego życia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Boże, otacza mnie świat pełen egoizmu, pychy, indywidualizmu, obojętności. Trudno odnaleźć miłość, tę prawdziwą – Twoją. Ważniejsze staje się „mieć” niż „być”. Pragnę dziś wołać, bym potrafił zmieniać ten świat swoim świadectwem życia, bym niósł swoją postawą orędzie ratunku, uzdrowienia dla świata, bym był znakiem Twojej miłości.

 

Maryjo, matko Boga i ludzi, módl się za nami.

Święta Bernadetto, módl się za nami.

 

Ojcze nasz…,

Zdrowaś Maryjo…,

Chwała Ojcu…

 

Boże, Twój Syn dźwigał nasze boleści

i objawił nam wartość tajemnicy cierpienia,

wysłuchaj nasze prośby zanoszone za chorych

i spraw, aby pamiętali, że należą do tych,

którym Ewangelia obiecuje pociechę,

i aby czuli się zjednoczeni z Chrystusem cierpiącym

za zbawienie świata.

Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

 

 

Litania do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych


Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo – módl się za nami.

Matko Boża z Lourdes,

Matko pod krzyżem stojąca,

Matko miłosierna,

Niebieska Lekarko dusz naszych,

Uzdrowienie chorych,

Orędowniczko nasza u Syna,

Pani łagodna i bardzo łaskawa,

Nadziejo chorych i strapionych,

Męstwo cierpiących i prześladowanych,

Pocieszycielko zasmuconych,

Oparcie niewinnych i pokrzywdzonych,

Ostojo cichych i pokornych,

Opiekunko rodzin dotkniętych cierpieniem,

Zwiastunko Bożego pokoju,

Wspomożycielko uciekających się do Ciebie,

Wzorze cierpliwości,

Ratunku ginących grzeszników,

Abyśmy wiernie Synowi Twemu służyli – przyczyń się za nami.

Abyśmy we wszystkim pełnili Jego świętą wolę,

Abyśmy grzechami ciężkimi Go nie zasmucali,

Abyśmy cierpienia nasze przyjmowali z pokorą,

Abyśmy w rozpacz nie popadli,

Abyśmy chorym z miłością służyli,

Abyśmy w chorobie ducha nie tracili,

Abyśmy od niebezpieczeństw duszy i ciała zostali zachowani,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K:  Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: Boże, Ty okazujesz nam nieskończone miłosierdzie swoje poprzez znaki i cuda, dokonane przez wstawiennictwo naszej Matki, Niebieskiej Lekarki. Pokornie Cię prosimy, abyśmy za Jej przyczyną cieszyli się łaską zdrowia duszy i ciała oraz osiągnęli chwałę przygotowaną dla Twoich dzieci w Królestwie niebieskim. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.