Litania do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych

Litania do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Matko Boża z Lourdes, módl się za nami.

Matko pod krzyżem stojąca, módl się za nami.

Matko miłosierna, módl się za nami.

Niebieska Lekarko dusz naszych, módl się za nami.

Uzdrowienie chorych, módl się za nami.

Orędowniczko nasza u Syna, módl się za nami.

Pani łagodna i bardzo łaskawa, módl się za nami.

Nadziejo chorych i strapionych, módl się za nami.

Męstwo cierpiących i prześladowanych, módl się za nami.

Pocieszycielko zasmuconych, módl się za nami.

Oparcie niewinnych i pokrzywdzonych, módl się za nami.

Ostojo cichych i pokornych, módl się za nami.

Opiekunko rodzin dotkniętych cierpieniem, módl się za nami.

Zwiastunko Bożego pokoju, módl się za nami.

Wspomożycielko uciekających się do Ciebie, módl się za nami.

Wzorze cierpliwości, módl się za nami.

Ratunku ginących grzeszników, módl się za nami.

Abyśmy wiernie Synowi Twemu służyli, przyczyń się za nami.

Abyśmy we wszystkim pełnili Jego świętą wolę, przyczyń się za nami.

Abyśmy grzechami ciężkimi Go nie zasmucali, przyczyń się za nami.

Abyśmy cierpienia nasze przyjmowali z pokorą, przyczyń się za nami.

Abyśmy w rozpacz nie popadli, przyczyń się za nami.

Abyśmy chorym z miłością służyli, przyczyń się za nami.

Abyśmy w chorobie ducha nie tracili, przyczyń się za nami.

Abyśmy od niebezpieczeństw duszy i ciała zostali zachowani, przyczyń się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty okazujesz nam nieskończone miłosierdzie swoje poprzez znaki i cuda, dokonane przez wstawiennictwo naszej Matki, Niebieskiej Lekarki. Pokornie Cię prosimy, abyśmy za Jej przyczyną cieszyli się łaską zdrowia duszy i ciała oraz osiągnęli chwałę przygotowaną dla Twoich dzieci w Królestwie niebieskim. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.