Kontrrewolucja musi przywrócić pojęcia dobra i zła

Kontrrewolucja musi przywrócić pojęcia dobra i zła

Rozdział X 

KONTRREWOLUCJA, GRZECH I ODKUPIENIE

1.     Kontrrewolucja musi przywrócić pojęcia dobra i zła

Jednym z głównych zadań stojących przed Kontrrewolucją jest przywrócenie i odrodzenie rozróżnienia między dobrem a złem, a także pojęcia grzechu w ogóle, grzechu pierworodnego i grzechu osobistego. Kiedy osoba realizująca to zadanie napełniona jest duchem Kościoła, nie grozi jej niebezpieczeństwo, że doprowadzi innych do zwątpienia w Boże Miłosierdzie, do hipochondrii, mizantropii itd., o których tak często mówią pewni autorzy mniej lub bardziej przesiąknięci hasłami Rewolucji.

2.    Jak przywrócić pojęcia dobra i zła

Istnieje wiele sposobów na odrodzenie rozróżnienia między dobrem a złem. Między innymi:

·       unikanie wszelkich sformułowań mających posmak moralności laickiej czy ekumenicznej, ponieważ laicyzm i ekumenizm w sposób logiczny prowadzą do amoralności;

·       korzystanie z okazji do podkreślania, że jesteśmy winni Bogu posłuszeństwo, a Jego przykazania są prawdziwymi prawami, którym powinniśmy się podporządkować w duchu posłuszeństwa, a nie tylko dlatego, że nam odpowiadają;

·       akcentowanie faktu, że Prawo Boże jest wewnętrznie dobre i zgodne z porządkiem wszechświata, w którym odbija się doskonałość Stwórcy; dlatego musimy nie tylko być mu posłuszni, ale także miłować je, a zła nie tylko unikać, ale i mieć do niego wstręt;

·       upowszechnianie pojęć nagrody i kary po śmierci;

·       pochwalanie praw i zwyczajów, które publicznie honorują dobro i karcą zło;

·       promowanie praw i zwyczajów przyczyniających się do unikania okazji do grzechu i odrzucających zło przynoszące szkodę moralności publicznej;

·       podkreślanie konsekwencji grzechu pierworodnego w człowieku i jego ułomności, jak również skuteczności Odkupienia dokonanego przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa oraz konieczności łaski, modlitwy i czujności dla wytrwania w dobrym;

·       korzystanie z wszelkich okazji, by przypominać o posłannictwie Kościoła jako nauczyciela cnót, źródła łaski oraz nieprzejednanego przeciwnika grzechu i błędu.

Frag. Książki „Rewolucja i Kontrrewolucja” autorstwa prof. Plinia Corrêa de Oliveiry.

 

>>Zamów książkę „Rewolucja i Kontrrewolucja” tutaj