Co dokładnie oznacza termin Zwiastowanie?

Co dokładnie oznacza termin Zwiastowanie?

Redakcja | 25/03/2024

25 marca obchodzimy uroczystość Zwiastowania Pańskiego, czyli zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie przez Świętego Archanioła Gabriela. Dzień ten został specjalnie wybrany, ponieważ przypada na dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem, czyli w okresie oczekiwania na narodziny dziecka. Na czym dokładnie polega ten dzień?

Najświętsza Dziewica

W tym dniu wspominamy dogmat o Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Dziewica Maryja poczęła za sprawą Ducha Świętego. Widzimy tu trzy relacje, jakie łączyły tę wyjątkową kobietę z Panem Jezusem. Po pierwsze, jest córką Boga Ojca, ponieważ jest przybranym dzieckiem Bożym, jak my wszyscy. Po drugie, jest matką Boga Syna, ponieważ urodziła naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Po trzecie, jest Ona oblubienicą Boga Ducha Świętego, ponieważ zawarła duchowe małżeństwo z Bogiem, przyjmując zadanie narodzenia Syna Bożego.

Święty Archanioł Gabriel

Święty Archanioł Gabriel pojawia się w Nowym Testamencie dwukrotnie. Po raz pierwszy, gdy ukazuje się Zachariaszowi – ojcu Jana Chrzciciela, aby zapowiedzieć przyjście Jana Chrzciciela. Po raz drugi, w szóstym miesiącu ciąży Elżbiety, matki Jana Chrzciciela, anioł ukazuje się Dziewicy Maryi, aby zwiastować przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Anioł jest patronem osób pracujących w radiu i telewizji, pracowników łączności, pocztowców oraz dyplomatów.


Życie nienarodzone

W tym dniu w Kościele zwracamy szczególną uwagę na życie nienarodzonych. Zwiastowanie jest wyraźnym świadectwem, zwłaszcza w naszych czasach, godności człowieka od jego poczęcia do naturalnej śmierci. Podczas Zwiastowania Archanioł Gabriel zwiastuje, że Syn Boży przychodzi na świat. Wcielenie Pana Jezusa rozpoczyna się więc od Niepokalanego Poczęcia, a nie tylko od Jego narodzin.

Ewangelia

Św. Łukasz jest jedynym apostołem, który wspomina o Zwiastowaniu i dlatego jest najważniejszym tekstem, z którym możemy się zapoznać w tej sprawie:

„W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, [anioł] rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego». Wtedy odszedł od Niej anioł.

Łk 1, 26-38

 Źródło artykułu: https://mijnonbevlekthart.nl/artikelen/wat-houdt-annunciatie-precies-in

Przeczytaj także: Dlaczego Cudowny Medalik jest tak ważny dla katolików