Co dokładnie oznacza termin Zwiastowanie?

Co dokładnie oznacza termin Zwiastowanie?

Co dokładnie oznacza termin Zwiastowanie?

25 marca obchodzimy uroczystość Zwiastowania Pańskiego, czyli zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie przez Świętego Archanioła Gabriela. Dzień ten został specjalnie wybrany, ponieważ przypada na dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem, czyli w okresie oczekiwania na narodziny dziecka. Na czym dokładnie polega ten dzień?

Najświętsza Dziewica

W tym dniu wspominamy dogmat o Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Dziewica Maryja poczęła za sprawą Ducha Świętego. Widzimy tu trzy relacje, jakie łączyły tę wyjątkową kobietę z Panem Jezusem. Po pierwsze, jest córką Boga Ojca, ponieważ jest przybranym dzieckiem Bożym, jak my wszyscy. Po drugie, jest matką Boga Syna, ponieważ urodziła naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Po trzecie, jest Ona oblubienicą Boga Ducha Świętego, ponieważ zawarła duchowe małżeństwo z Bogiem, przyjmując zadanie narodzenia Syna Bożego.

Święty Archanioł Gabriel

Święty Archanioł Gabriel pojawia się w Nowym Testamencie dwukrotnie. Po raz pierwszy, gdy ukazuje się Zachariaszowi – ojcu Jana Chrzciciela, aby zapowiedzieć przyjście Jana Chrzciciela. Po raz drugi, w szóstym miesiącu ciąży Elżbiety, matki Jana Chrzciciela, anioł ukazuje się Dziewicy Maryi, aby zwiastować przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Anioł jest patronem osób pracujących w radiu i telewizji, pracowników łączności, pocztowców oraz dyplomatów.


Życie nienarodzone

W tym dniu w Kościele zwracamy szczególną uwagę na życie nienarodzonych. Zwiastowanie jest wyraźnym świadectwem, zwłaszcza w naszych czasach, godności człowieka od jego poczęcia do naturalnej śmierci. Podczas Zwiastowania Archanioł Gabriel zwiastuje, że Syn Boży przychodzi na świat. Wcielenie Pana Jezusa rozpoczyna się więc od Niepokalanego Poczęcia, a nie tylko od Jego narodzin.

Ewangelia

Św. Łukasz jest jedynym apostołem, który wspomina o Zwiastowaniu i dlatego jest najważniejszym tekstem, z którym możemy się zapoznać w tej sprawie:

„W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, [anioł] rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego». Wtedy odszedł od Niej anioł.

Łk 1, 26-38

 Źródło artykułu: https://mijnonbevlekthart.nl/artikelen/wat-houdt-annunciatie-precies-in