Apel do Papieża Franciszka

Apel do Papieża Franciszka

Do Jego Świątobliwości, Papieża Franciszka w Rzymie:


Niech wszyscy biskupi katoliccy świata przyłączą się do Waszej Świątobliwości w akcie poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi!

 

Ojcze Święty!

Z całego serca, my czciciele Matki Bożej Fatimskiej, dziękujemy za ogłoszenie aktu poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi w Bazylice św. Piotra podczas pokutnej celebracji nieszporów w zbliżającą się uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

Poprzez ten gest odwagi, o który proszą katoliccy biskupi Ukrainy, inni wybitni hierarchowie oraz tysiące katolików na całym świecie, Wasza Świątobliwość przekaże cierpiącemu i odważnemu narodowi ukraińskiemu największy akt solidarności i pomocy w obliczu niesprawiedliwej agresji, której jest ofiarą.

W obliczu uporczywej wściekłości Władimira Putina nie wystarczy wysyłać naszym braciom Ukraińcom broni i ochotników, żywności i materiałów. Przede wszystkim musimy uzyskać od Boga, dla nich i dla świata, jedyną prawdziwą gwarancję pokoju: nawrócenie Rosji. Ale to nawrócenie nastąpi tylko poprzez wyraźne poświęcenie tego kraju Niepokalanemu Sercu Maryi, co Wasza Świątobliwość zamierza uczynić.

Jednak w objawieniu z 13 czerwca 1929 r. w Tuy Matka Boża powiedziała siostrze Łucji: „Nadszedł moment, w którym Bóg prosi Ojca Świętego, aby w łączności ze wszystkimi biskupami świata dokonał poświęcenia Rosji mojemu Niepokalanemu Sercu, obiecując, że w ten sposób ją ocali.”

Poprzednie konsekracje, dokonane przez poprzedników Waszej Świątobliwości, nie przyniosły ani nawrócenia Rosji, ani pokoju, właśnie dlatego, że nie spełniały wszystkich wymagań Matki Bożej, a zwłaszcza wyraźnej wzmianki o Rosji.

Powaga sytuacji na świecie każe nam zwrócić uwagę na to, że w komunikacie służb informacyjnych Stolicy Apostolskiej brakuje tym razem jeszcze jednego wymogu: aby konsekracji dokonał nie sam papież, ale „w jedności ze wszystkimi biskupami świata”.

To, co było trudne do przeprowadzenia w 1929 r., dziś nie stanowi już przeszkody dzięki nowoczesnym środkom komunikacji. Wasza Świątobliwość, wezwij zatem wszystkich biskupów świata, aby zjednoczyli się z Waszą Świątobliwością w odmówieniu wspólnego tekstu poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi w ich katedrach w to samo święto liturgiczne.

Dzięki pokornemu posłuszeństwu i bez oglądania się na względy ludzkie wobec próśb Matki Bożej – jak św. Bernardeta Soubirous uczyniła, jedząc trawę i pijąc błoto – zostaną otwarte rzeki łask i zaczną się dziać cuda, tak jak w Lourdes, rozpoczynając proces nawrócenia Rosji, zaprowadzania pokoju na świecie i triumfu Niepokalanego Serca Maryi.

Wasza Świątobliwość, jeśli to uczynisz, mamy całkowitą pewność, że „Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy je” (Flp 1, 6).

 

W głębokiej pokorze dla Waszej Świątobliwości,

Fundacja Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi

 

* Powyższy apel został wystosowany zanim Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej wydało komunikat o wezwaniu przez papieża Franciszka biskupów świata do łączności z Nim podczas konsekracji Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi.