Aby dotrzeć z petycją „Warszawa strefą wolną od grzechu sodomii” do jak największej liczby Polaków, potrzebujemy Twojego wsparcia finansowego.

Powodzenie tej kampanii zależy wyłącznie od hojnych datków darczyńców.

Czy chcesz wnieść swój wkład poprzez darowiznę na rzecz rozpowszechniania tego protestu, aby jak najwięcej osób dołączyło do niego?

Jaką formą wsparcia jesteś zainteresowana/y?

 zł

Uważnie uzupełnij dane kontaktowe

Imię *
Nazwisko *
Adres e-mail *
Telefon kontaktowy
Ulica
Nr domu / mieszkania
Kod pocztowy
Miejscowość

Prosimy o zaakceptowanie regulaminu darowizn

Płatności obsługiwane przez