Czy chcesz wnieść swój wkład poprzez darowiznę na rzecz rozpowszechniania tej petycji, aby jak najwięcej osób dołączyło do protestu?

Dzieje się tak, kiedy przekazujesz darowiznę:

- Polska Katolicka, nie laicka rozpowszechni tę petycję za pośrednictwem poczty elektronicznej, mediów społecznościowych i naszej strony internetowej.

- W ciągu jednego dnia pod petycją mogą zebrać się setki podpisów, jeśli każdy przekaże swoją darowiznę.

Jaką formą wsparcia jesteś zainteresowana/y?

 zł

Uważnie uzupełnij dane kontaktowe

Imię *
Nazwisko *
Adres e-mail *
Telefon kontaktowy
Ulica
Nr domu / mieszkania
Kod pocztowy
Miejscowość

Prosimy o zaakceptowanie regulaminu darowizn

Płatności obsługiwane przez