Nie! Dla prawa aborcyjnego w UE

Nie! Dla prawa aborcyjnego w UE


Prezydent Francji Emmanuel Macron chce, aby aborcja stała się europejskim „prawem podstawowym”.

Mówił o tym w Parlamencie Europejskim. Macron nazywa „dobrowolne przerwanie ciąży” podstawowym prawem wszystkich Europejczyków.

Przerwanie? Zakończenie życia nienarodzonego dziecka! 

To jest zbrodnia przeciwko Bogu, który jest Stwórcą wszelkiego ludzkiego życia.

Jest to frontalny atak na prawo do życia.

Podpisz petycję „Nie! Dla prawa aborcyjnego w UE!” do Roberty Metsoli, przewodniczącej Parlamentu Europejskiego!

 

Sz. P. Roberta Metsola

Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego

Prezydent Francji Emmanuel Macron chce, aby Unia Europejska włączyła aborcję do Europejskiej Karty Praw Podstawowych.

Jest to nie do pomyślenia. Aborcja nigdy nie może być prawem. Jest to zbrodnia przeciwko dziecku i przeciwko Bogu.

Wzywam was, abyście pozostali wierni swoim przekonaniom pro-life. 

A jako przewodnicząca Parlamentu Europejskiego proszę zrobić wszystko, co w Pani mocy, aby zagwarantować świętość życia nienarodzonych w Unii Europejskiej!


Z poważaniem,

[Imię i Nazwisko]

Tak, podpisuję petycję
2784 podpisów z 3000

Uważnie uzupełnij dane kontaktowe

Imię *
Nazwisko *
Adres e-mail *
Telefon kom. (9 znaków)
Ulica / Wieś
Nr domu / mieszkania
Kod pocztowy
Miejscowość